on20191016

Stockholms län

Lägg till listning

Hagabergs Folkhögskola

Erik Dahlbergs väg 60, 152 27 Södertälje

www.hagaberg.fhsk.se

Många är de kursdeltagare som efter studierna på folkhögskola säger ”Det var det bästa året i mitt liv”. Detta trots att de ofta läst olika kurser, vid helt olika tillfällen i livet och av helt olika anledningar. Att studera och lära är bland det mes ...

Telefon08-550 910 00
Kaggeholms Folkhögskola

Kaggeholm, 178 54 EKERÖ

www.kaggeholm.se

Kaggeholms folkhögskola är en mötesplats där vi blir sedda och där vi tar ansvar för varandra. Vi har en demokratisk värdegrund med öppenhet och sanningssökande som utgångspunkter för arbetet. Vi verkar för mångfald och ser folkbildningen som en viktig vä ...

Telefon08-560 222 00
Fax08-560 222 22
E-post

Björngårdsgatan 21, 118 52 STOCKHOLM

www.stabirgitta.com

S:ta Birgittas folkhögskola är en liten skola med bara 55 elever. Skolan är en unik mötesplats för människor från hela världen. Alla ansvarar för att det praktiska arbetet fungerar. Det innebär att man som elev under en vecka per termin tillsammans med ...

Telefon08-7021606
E-post
Sigtuna Folkhögskola

Manfred Björkquists allé 12, 193 22 SIGTUNA

www.sigtunafolkhogskola.se

igtuna folkhögskolas bildningsidé är att människor ska få möjlighet att pröva, ompröva, upptäcka och erövra kunskap och livsvärden. Sigtuna folkhögskolas kännetecken är • att lärandet utgår från var och ens behov och möjligheter samt bygger på dialog ...

Telefon08-592 583 00
Fax08-592 583 80
E-post
Teologiska högskolan

Åkeshovsvägen 29, 168 39 BROMMA

www.ths.se

THS är en stiftelse med tre huvudmän, Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. THS får statsbidrag för delar av sin utbildningsverksamhet och kurserna är studiemedelsberättigade. THS är som juridisk person en ...

Telefon08-56435700
Fax08-56435706
E-post
Ågesta Folkhögskola

Bonäsvägen 5, 123 52 Farsta

www.agesta.nu

Ågesta folkhögskola, tidigare Dalarö folkhögskola, erbjuder en lugn studiemiljö med små grupper där du kan utvecklas som människa. År 2008 firade skolan 50-års jubileum. Vi har verksamhet bl.a. inom musik/skapande, för personer med funktionshinder, bibelk ...

Telefon08-562 281 00
Fax08-562 281 20
E-post