to20200702

Kalmars län

Lägg till listning

Oskarshamns Folkhögskola

Axel Munthes Stig 1, 572 32 Oskarshamn

www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Folkhögskolan är en plats där människor med olika bakgrund, utbildning, livserfarenheter, ålder, och etniskt ursprung m.m kan mötas i en berikande studiemiljö.

Telefon0491-76 81 00