20200704

Dalarnas län

Lägg till listning

Fornby Högskola

Fornbyvägen, 78462 Borlänge

www.fornby.se

Man går på skolan för att lära sig det man inte redan vet. Ge dig själv en chans: Börja på folkhögskola! Folkhögskolan är den äldsta skolformen för vuxna i vårt land. Den är fri och frivillig och vänder sig till alla som fyllt 18 år och som har kort e ...

Telefon0243-23 95 50
Fax0243-23 38 38
E-post
Högskolan - Dalarna

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun

www.du.se

Högskolan Dalarna erbjuder ett 40-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Du kan studera till kandidatexamen med det huvudsakliga området inom humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap eller teknik. Du kan även stude ...

Telefon023-778000
Swedish College of Travel & Tourism

Dalagatan 1, Orsa

www.orsa.se/scott/

Ingen info.

Telefon0250-55 22 86
Fax0250-55 23 13
E-post
Västanviks Folkhögskola

Winterommes väg 5, 793 92 Leksand

www.vastanviksfhs.se

Västanviks folkhögskola i Leksand är en folkhögskola med en teckenspråkig studiemiljö. Skolans målgrupper är döva, hörselskadade, dövblinda och hörande deltagare som vill studera och komplettera sina tidigare studier eller skaffa sig en yrkesutbildning ...

Telefon0247-641 30
Fax0247-101 65
E-post