fr20190920

Tillbaka Utbildningsregistret Högskolor och Universitet Munka Folkhögskola
Du är här:Hem»Utbildningsregistret»Högskolor och Universitet»Munka Folkhögskola»Munka Folkhögskola - Yrken och utbildningar - MittYrke.se

Munka Folkhögskola

Ingen info.ed rötter från 1840-talets Danmark och Grundtvigs idéer om en folkets högskola startar de första folkhögskolorna i Sverige 1868. Som femte skola öppnar den första Nordvästra Skånes folkhögskola sina portar i Ramlösa, Helsingborg 1870. Initiativtagare till skolan är dels chefredaktören vid Öresundsposten, Fredrik T Borg, dels riksdagsmannen Ola Jönsson i Kungshult.

Elever på folkhögskolans trappaFolkhögskolan får flytta några gånger till nya lokaler, men läggs ned i Åstorp 1881. Först 1907 tar folkhögskoletanken fart på nytt i Nordvästskåne. En folkhögskoleförening bildas och genom andelsförfarande antecknar sig både privatpersoner och kommuner att stödja en ny folkhögskola. När teckningen är klar visar det sig att Kvidinge har tecknat sig för de flesta andelarna följt av Munka Ljungby. Tanken är nu att en ny folkhögskola ska förläggas till Tomarps kungsgård. Kvidinge backar emellertid ur och Munka Ljungby blir den ort folkhögskolan nu är tänkt att byggas upp i. Mark inköps och en skolbyggnad börjar byggas (det som nu är skolans huvudbyggnad) till en kostnad av 64 200,-. Den står inflyttningsklar till höstterminen 1913. Den förste föreståndaren (rektorn) heter Ernst Larsson och han hälsar 22 kursdeltagare välkomna den 12 november till en allmän kurs. Endast pojkar har tillträde till kursen.

Redan år 1915 startar folkhögskolan en kurs med lantmannainriktning, som emellertid läggs ned 1929 och flyttas till Östra Ljungby.
Betygsätt detta listning
0 rösta

Information

Adress
Nygatan 2, 266 31 Munka Ljungby
Telefon
0431-43 20 10
Fax
0431-44 86 45
Karta