fr20191018

Tillbaka Utbildningsregistret Högskolor och Universitet Göteborgs Konstskola
Du är här:Hem»Utbildningsregistret»Högskolor och Universitet»Göteborgs Konstskola»Göteborgs Konstskola - Yrken och utbildningar - MittYrke.se

Göteborgs Konstskola

Göteborgs konstskola har gamla anor. Skolan grundades 1945 av Börje Hovedskou och har sedan dess utvecklats från liten idyllisk målarskola i Haga till modern konstskola mitt i Göteborgs innerstad. Den har både växt i omfång och förändrat sitt innehåll. Gamla tiders konstskolor bildades ofta kring en enskild konstnärs idéer om konst. De fick sitt värde i den nära relation som uppstod mellan mästaren och eleven, lärlingen. Skolans existens var helt beroende av grundarens pedagogiska förmåga och personlighet. Konstnärliga färdigheter förmedlades ofta i en omedveten, ostrukturerad arbetsprocess där både mästaren och eleven deltog. Elevens utveckling till konstnär bestod i att låta sig inspireras, att härma att bli lika "duktig" som mästaren. Eleven sög i sig och närdes av mästaren subjektivitet. Det passade dock långt ifrån alla.


Idag är den konstnärliga, pedagogiska processen ett teamwork. Den omfattar alla. Både lärare och studenter. Den är strukturerad utan att ha en fast form. Den återerövras på nytt i varje samtal, i varje seminarium, i varje genomgång av elevernas arbeten. Inom konstpedagogiken finns det inga facit, inga rätt och fel, inga allmängiltiga värderingar som kan återanvändas från person till person eller i olika nya situationer. Kvalitén i undervisningen och i samtalen ligger i en medvetenhet och en respekt för varje människas unika och reservationslösa individualitet. Det gör pedagogiken på en konstskola så krävande, så spännande och så lärorik. Här sysslar vi i högre grad med personlighetsutveckling än det är nödvändigt i andra yrkesutbildningar.
Betygsätt detta listning
★★★
5 röster

Information

Adress
Första Långgatan 10, 413 03 Göteborg
Telefon
031 - 14 80 61
Fax
031 - 42 54 90
Karta