fr20200221

Fridagymnasiet

På Fridagymnasiet arbetar vi tillsammans för att våra elever ska utveckla kvalitativa och varaktiga kunskaper. Det innebär t.ex. att du ska kunna se samband mellan olika företeelser, göra egna iakttagelser, dra slutsatser och kunna uttrycka/förmedla det du lärt dig och förstått.

Världen utanför skolan är inte uppdelad i ämnen på det sätt som skolan traditionellt har arbetat. Det är vår avsikt att du, efter tre år, ska känna att det är dags att ta klivet ut till vidare studier och till ett arbetsliv. För att förbereda dig väl för detta arbetar vi under delar av året ämnesövergripande i kunskapsområden. Inom kunskapsområdena (och inom kurserna) får du spännande och utmanande uppdrag, du får chansen att ställa dina egna frågor och – tillsammans med andra – komma fram till svaren.

Vi förväntar oss att du ska ta ansvar, ta egna initiativ, vara aktiv och kreativ. Under din lärprocess är din mentor och dina ämneslärare hela tiden närvarande för att ge dig feedback, vilket i sin tur kan leda dig vidare i ditt lärande.
Betygsätt detta listning
★★★★½
2 röster

Information

Adress
Regementsgatan 15, 462 32 Vänersborg
Telefon
0521 - 26 04 20
Karta