fr20190920

Ale gymnasium

Om Ale gymnasium

Värdegrunden
Bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. I vår verksamhet är barnperspektivet och demokratins grundvalar centrala

Ale gymnasiums värdegrund lyder:

* Vi är alla lika mycket värda
* Ingen ska bli utsatt för mobbing, rasism eller trakasserier
* Vi har alla ansvar för vår arbetsplatsVår syn på människan

* Varje människa behöver trygghet och bli sedd
* Varje människa är unik och därigenom en tillgång
* Människor är sociala och mötet med andra stimulerar utvecklingen av individen samt inhämtningen av kunskap


Vår syn på lärande

* Kunskap skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och det obekanta
* Kunskap skapas när individen känner meningsfullhet, ser sammanhang och kan påverka
* Kunskap skapas i en kreativ och tillåtande miljö
Betygsätt detta listning
★★★★
1 rösta

Information

Adress
Vitklövergatan 1, Nödinge
Telefon
0303-330 000
Karta