on20190821

Tillbaka Visa artiklar via tagg: undervisning och pedagogik
Du är här:Hem»Tag: undervisning och pedagogik - Yrken och utbildningar - MittYrke.se

Idrottslärare undervisar i ämnet idrott och hälsa inom grund- och gymnasieskolan. I arbetet ingår bland annat att ge eleverna kunskaper om idrott och hälsa samt att undervisa eleverna i olika lagidrotter och individuella idrotter.

Att planera och förbereda lektioner samt att organisera och leda skolans friluftsverksamhet är andra vanliga arbetsuppgifter för idrottsläraren. Motivation och att väcka elevernas intresse för idrott och hälsa är en viktig del av idrottslärarens arbetsuppgifter.

Som trafiklärare arbetar man på en körskola med att undervisa elever som önskar ta körkort för personbil, släpfordon, lastbil, buss eller motorcykel. I arbetet som trafiklärare ingår att leda grupplektioner i teori och individuella praktiska körlektioner i olika trafikmiljöer. När eleverna är klara för uppkörning är det trafikinspektörens uppgift att förrätta och bedöma körprov för de olika körkortsbehörigheterna.

En trafiklärare i åldern 24-39 tjänar i genomsnitt 32000 kr/månad medan en trafiklärare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31100 kr/månad. 

Publicerad i Trafiklärare

Som specialpedagog arbetar man med elever som har särskilda undervisningsbehov. Det kan exempelvis gälla barn eller elever med läs- och skrivsvårigheter, psykiska eller intellektuella handikapp. En specialpedagog kan också fungera som ett pedagogiskt stöd åt lärare. Utredningar och utveckling av pedagogiskt arbete är andra arbetsområden för specialpedagoger.

En specialpedagog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28500 kr/månad medan en specialpedagog i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad.

Publicerad i Specialpedagog

Som fritidspedagog arbetar man med att aktivera barn och ungdomar under deras fritid.

Huvuduppgiften är att se till att barnen får en meningsfull och rolig fritid.

Som fritidspedagog arbetar man oftast på en fritidshem men man kan även arbeta i skolklasser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att anordna fritidsaktiviteter samt att vara en stödperson i barnens omgivning.