ti20201020

Tillbaka Visa artiklar via tagg: Personal Arbetsliv Vägledning
Du är här:Hem»Tag: Personal Arbetsliv Vägledning - Yrken och utbildningar - MittYrke.se

Kronofogden arbetar i statligt tjänst med att hjälpa personer och företag att driva in skulder på ett lagligt och rättssäkert sätt. Som kronofogde handlägger man skuldärenden vilket kan innebära att man utarbetar avbetalningsplaner, granskar avtal och gör värderingar. Att informera och ge råd åt människor och företag som hamnat i en skuldsituation är en viktig del av kronofogdens arbete. Arbetet som kronofogde innebär att man kommer i kontakt med människor som hamnat i svåra situationer vilket kräver att man kan bemöta människor på ett professionellt sätt samt att man är bra på att hantera konflikter.
En kronofogde i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 40900 kr/månad medan en kronofogde i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 54700 kr/månad.

Rekryterare arbetar på rekryterings- eller bemanningsföretag med att hjälpa företag, organisationer och myndigheter att hitta lämplig personal då ett bemanningsbehov uppstår. Arbetet kräver att man gillar att arbeta med människor och att man har god personkännedom. Researcher, rekryteringskonsult, head hunter och konsultchef är exempel på befattningar inom rekryteringsbranschen.
En personal rekryterare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad medan en personal rekryterare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 43100 kr/månad.

Publicerad i Rekryterare

Studie - eller yrkesvägledaren har den viktiga uppgiften att vägleda människor i deras studie-, karriär- och yrkesval. Som studie - eller yrkesvägledare kan man arbeta inom utbildningsväsendet, på företag, myndigheter eller inom den kommunala förvaltningen.
En studie/yrkesvägledare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28500 kr/månad medan en studie/yrkesvägledare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 33500 kr/månad.

Personaltjänstemän arbetar inom företag, organisationer och inom den offentliga sektorn med personaladministration och personalfrågor. Man kan bland annat arbeta med personalplanering, personalstrategier, kompetensutveckling, rådgivning, rekrytering och löner. Eftersom man som personaltjänsteman arbetar med människor är det viktigt att man är uttåtriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. Arbetet kräver även att man är en god problemlösare.
En personaltjänsteman i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 36900 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personaltjänsteman i genomsnitt 43100 kr/månad. En personalchef på ett stort eller medelstort företag i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 44300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som personalchef på ett stort eller medelstort företag i genomsnitt 62500 kr/månad.