20191021

Tillbaka Visa artiklar via tagg: naturvetenskap
Du är här:Hem»Tag: naturvetenskap - Yrken och utbildningar - MittYrke.se

Biomedicinska analytiker arbetar med att utföra provtagningar och laboratoriemedicinska analyser vid till exempel sjukhuslaboratorier, vårdcentraler och vetenskapliga laboratorier. Läkemedels- eller medicintekniskaföretag, miljö- och hälsovårdsnämnder är andra exempel på arbetsplatser för biomedicinska analytiker. Biomedicinska analytiker har en nyckelroll i vårdkedjan eftersom laboratoriemedicinsk analys oftast krävs för att en patient ska få rätt diagnos och behandling.
En biomedicinsk analytiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 23800 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som biomedicinsk analytiker i genomsnitt 24200 kr/månad.

Vi kommer dagligen i kontakt med kemiska ämnen som kan påverka oss själva eller vår miljö. Toxikologi är läran om hur kemiska ämnen kan skada människor, djur och miljön. Som toxikolog arbetar man med att utreda vilka ämnen som utgör en risk för levande organismer eller miljön och varför de utgör en risk. Vanliga arbetsplatser för toxikologer är myndigheter, organisationer eller universitet och högskolor. En toxikolog/ekotoxikolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 29300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som toxikolog/ekotoxikolog i genomsnitt 35500 kr/månad.

Publicerad i Toxikolog

Oceanografi är läran om havet och dess rörelser.

Oceanografen arbetar med olika slags utredningar inom det oceanografiska området och arbetsfältet sträcker sig från miljövård till utveckling av havsteknik.

Oceanografens arbete berör frågor rörande miljö, klimat och samhällsutveckling. Det är vanligt att man som oceanograf kombinerar kontorsarbete med praktiska undersökningar till havs.

Publicerad i Oceannograf

Meteorologen har som uppgift att göra och förse allmänheten, företag och samhällsinstutitioner med väderprognoser.
Att studera väder och klimat över längre tidsperioder är en annan viktig arbetsuppgift för meteorologen. Meteorologer arbetar till exempel vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt inom den offentliga sektorn, företag och privata konsultfirmor.
En meteorolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som meteorolog i genomsnitt 46400 kr/månad.

Publicerad i Meteorolog

Kemi är läran om de olika grundämnena och deras föreningar. Den klassiska bilden av en kemist är den av en man i vit labbrock omgiven av experiment med olika provrör och kolvar. Många kemister arbetar även idag i laboratorium men arbetsfätet för kemisten har breddats avsevärt och som kemist kan man till exempel arbeta med produktutveckling inom industrin, läkemedelsutveckling eller med forskning och utbildning. Kemistens kunskaper efterfrågas idag även inom tvärvetenskapliga områden som till exempel inom biovetenskap, nanoteknik, materialkemi och miljökemi.
En kemist i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som kemist i genomsnitt 46400 kr/månad.

Publicerad i Kemist

Hydrologi är läran om vatten och dess förekomst, kretslopp, fysik och kemi. En hydrolog arbetar med forskning, utbildning och praktiska tillämpningar inom vattenområdet. Vattenplanering, vattenstudier och miljövård är viktiga arbetsområden för hydrologen. Hydrologer arbetar till exempel vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), universitet och högskolor samt inom den offentliga sektorn, företag och privata konsultfirmor. En hydrolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som hydrolog i genomsnitt 46400 kr/månad.

Publicerad i Hydrolog

Geografer är experter på jordytan, hur människan använder den och hur den förändras av naturliga processer och av människans närvaro. Geografer arbetar ofta med miljövård, samhällsplanering och frågor om hållbar utveckling inom Sverige eller på internationell nivå. Som geograf kan man vara specialiserad inom kulturgeografi eller naturgeografi.
En geograf i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som geograf i genomsnitt 33300 kr/månad.

Publicerad i Geograf

Fysik är den vetenskap som försöker beskriva materiens uppbyggnad och de grundläggande lagar och processer som verkar i världen. Fysik används inom många vetenskaper och i olika praktiska tillämpningar, inte minst inom teknologin. Fysikern har ett brett arbetsfält som spänner från studier av materiens minsta beståndsdelar till de största strukturerna i universum. Som fysiker kan man arbeta med forskning och utbildning på exempelvis universitet och myndigheter eller med högteknologisk forskning och utveckling på företag. Astronom, kärnfysiker, meteorolog, oceanograf och sjukhusfysiker är exempel på fysikyrken.
En fysiker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 37200 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som fysiker i genomsnitt 46400 kr/månad.

Publicerad i Fysiker

Biologen är expert på levande organismer och system av levande organismer. Arbetsfältet för biologen är stort och sträcker sig från molekylär och cellnivå till hela organismer och ekosystem. Som biolog kan man exempelvis arbeta med forskning, läkemedelsutveckling, ekologi och miljövård. Fysiolog, ekolog, marinbiolog, limnolog, mikrobiolog, neurobiologi, molekylärbiolog, etolog, entomolog, cellbiolog, immunolog, genetiker, biokemist och zoolog är exempel på olika biologyrken.
En biolog i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 34600 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som biolog i genomsnitt 40400 kr/månad.

Publicerad i Biolog