on20191016

Tillbaka Visa artiklar via tagg: bygg och anläggning
Du är här:Hem»Tag: bygg och anläggning - Yrken och utbildningar - MittYrke.se

Bergarbetaren skapar förutsättningar för nya vägar, tunnlar eller husbyggen genom att borra, spränga och lasta bort berg. Det är bergarbetarens uppgift att omforma berget och anpassa bergets nivå till byggnads- eller anläggningsarbetet. Som bergarbetare måste man ha kunskap om bergteknik och avancerade maskiner.
En bergarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 32800 kr/månad. En bergarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 34400 kr/månad.

Publicerad i Bergarbetare

Ingenjörsyrket är i Sverige en djup rotad tradition, redan 1861 bildades den Svenska Teknolog-föreningen (STF). Som ingenjör arbetar man med teknisk konstruktion och att utveckla produkter och processer och att hitta lösningar på tekniska problem. Ingenjörsyrket är brett, ingenjörer kan till exempel inrikta sig på rymdteknik, datautveckling och industriell ekonomi. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och inom vilken branch man arbetar. En civilingenjör åldern 25-39 år tjänar i genomsnitt 38200 kr/månaden medan en civilingenjör i åldern 40-64 år i genomsnitt tjänar 47800 kr/månaden. 

Publicerad i Civilingenjör

En svetsare arbetar med olika typer av metallbearbetning för att reparera, tillverka eller montera produkter och konstruktioner av stål och andra metaller. Arbetet innebär att man med hjälp av olika metoder hettar upp metalldelar och sammanfoga dem. Svetsare kan vara anställda inom bygg, entreprenad och anläggningsföretag eller inom verkstadsindustrin. Det finns många olika svetsningsmetoder och särskilda internationella regler och föreskrifter kräver att en svetsare måste vara certifierad för varje svetsningsmetod man arbetar med. En svetsare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 28900 kr/månad medan en svetsare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 29600 kr/månad. 

Som elektriker arbetar man med att dra kablar och ledningar, installera elektrisk utrustning och montera belysning i nya eller befintliga byggnader. Att utföra service och reparationer av elinstallationer ingår också i yrket. En installationselektriker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt  32300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som installationselektriker i genomsnitt 34200 kr/månad.

Publicerad i Elektriker

Som elektriker arbetar man med att dra kablar och ledningar, installera elektrisk utrustning och montera belysning i nya eller befintliga byggnader. Att utföra service och reparationer av elinstallationer ingår också i yrket. En installationselektriker i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt  32300 kr/månad. I åldern 40-64 tjänar man som installationselektriker i genomsnitt 34200 kr/månad.

Publicerad i Elektriker

VVS-montörer arbetar med att montera eller utföra service på rör och annan utrustning för värme, vatten och sanitet i bostäder eller andra lokaler. Installation av olje- och elpannor, varmvattenberedare och element är bara några exempel på arbetsuppgifter. Som VVS-montör kan man arbeta inom industrin, på byggarbetsplatser eller i människors hem. Yrket kräver att man både är hantverksmässigt skicklig och har ett tekniskt kunnande. En VVS-montör tjänar i åldern 25-39 i genomsnitt 31600 kr/månad medan en VVS-montör tjänar i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

Publicerad i VVS-Montör

Som målare arbetar man med målning eller tapetsering av rum och andra utrymmen. En målare kan vara egenföretagare eller vara anställd på en målerifirma. Vid ett målnings eller tapetseringsarbete är förarbetet som till exempel att förbereda väggar genom att tvätta, slipa och spackla mycket viktigt för slutresultatet. Målare bör ha sinne för färgsättning eftersom det kan ingå i yrket att ge kunder råd om färgsättning.

Publicerad i Målare

Snabbinformation:

Som grävmaskinförare har man som arbetsuppgift att manövrera en grävmaskin för att gräva och flytta jord- och schaktmassor. Grävmaskinförare kan vara egenföretagare eller anställda av bygg- och anläggningsföretag. Vanligt förekommande arbetsplatser är väg- och byggarbetsplatser eller tomtarbeten hos privat personer. Beroende på var i landet man arbetar kan arbetstillgången vara säsongsbetonad och många grävmaskinförare har därför behörighet för flera olika sorters maskiner för att öka chanserna till arbete året om.

Publicerad i Grävmaskinförare

Golvläggare arbetar med att lägga golv och mattor vid renoveringar, ombyggnationer och nybyggen. I yrket ingår också att ge kunder råd om material och färgval. Som golvläggare kan man antingen vara egenföretagare eller anställd hos en golvläggarfirma. En golvläggare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31600 kr/månad medan en golvläggare i åldersgruppen 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

Publicerad i Golvläggare

Vägarbetare, beläggningsarbetare, markanläggningsarbetare, stensättare, banreparatör och rörläggare är exempel på olika yrken inom anläggningssektorn. Som anläggningsarbetare kan man exempelvis arbeta vid väg- och byggarbetsplatser eller vara anställd på kommuner eller statliga verk. Anläggningsarbetare arbetar ofta utomhus och arbetsuppgifterna beror på yrke men ofta ingår det i arbetet att hantera maskiner och specialinstrument av olika slag. En anläggningsarbetare i åldern 25-39 tjänar i genomsnitt 31000 kr/månad medan en anläggningsarbetare i åldern 40-64 tjänar i genomsnitt 31800 kr/månad.

Publicerad i Byggnadsarbetare